Ly giữ nhiệt

Ly giữ nhiệt có chức năng đặc biệt đó là duy trì nhiệt độ của đồ uống mà người sử dụng mong muốn. Ly giữ nhiệt chất lượng tốt sẽ được sử dụng trong thời gian lâu dài và ở nhiều địa điểm như văn phòng, trên xe buýt, trên đường đi… Đây cũng là lựa chọn thiết thực giúp giữ nhiệt thực phẩm ưa thích trong các bệnh viện.

Sản phẩm được in hoặc khắc logo, tên Công ty, slogan, địa chỉ, website,…trên Ly sẽ giúp mọi người nhận thức về Thương hiệu Doanh nghiệp cùng với thông điệp mà bạn muốn gửi tới họ.

Showing all 9 results